top of page

Älvsbyn bäst i Sverige

Boel Malmström och Agneta Andersson

Boel Malmström och Agneta Andersson

2022-09-06

Grattis ”Steget fram” i Älvsbyn! Ni har fått bästa resultaten i Sverige under 2021, avseende vad deltagarna tycker kring kommande planering, efter avslut från insatsen.

Hela 93% av de deltagare som avslutats under 2021 från samverkansinsatsen Steget Fram, anser att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter det att de slutar i insatsen, och 86 % anser att det som är planerat kommer att påbörjas inom rimlig tid. Trots pandemi och alla utmaningar som detta har fört med sig, så har Agneta, Boel och Stefan i Steget fram i Älvsbyn, lyckats att möta deltagarnas förväntningar på en fortsatt planering, på ett fantastiskt sätt.

Framgångsfaktorer har till exempel varit ett nära samarbete med deltagare, veckovisa uppföljningar, tydliga individuell mål, nära samverkan med andra myndigheter, att medarbetarna har ledningens förtroende, nya aktiviteter kan startas utifrån behov och alla aktiviteter har ett syfte.

Stort tack för ert engagemang och tro på era deltagare! Vi är så glada och stolta över dessa resultat, som också har uppmärksammats nationellt, hos Nationellt Nätverk för Samordningsförbund.

 

Vill du veta mer om Steget Fram, så kontakta gärna:

Boel Malmström, 070-601 37 42, boel.malmstrom@alvsbyn.se

Agneta Andersson, 070-601 37 63, agneta.andersson@alvsbyn.se

Läs mer om Steget fram här

Se fler nyheter

bottom of page