top of page

Styrelsen

Samordningsförbundets styrelse

Förbundet leds av en styrelse där varje part har en ledamot och en ersättare representerad. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som tillsammans med tjänstemän hos parterna identifierar samverkansbehov och utvecklar processer som styrelsen fattar beslut om.​

Styrelsens uppgifter är

  • Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

  • Att stödja samverkan mellan samverkansparterna

  • Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall  användas

  • Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

  • Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Kontaktuppgifter

Fredrik Bruhn, Luleå kommun, ordförande

076-147 76 81

fredrik.bruhn@lulea.se

Per-Andes Ruona, Arbetsförmedlingen, vice ordförande

070-324 13 13

per-anders.ruona@arbetsformedlingen.se

Mikael Broman, Försäkringskassan

072-727 67 53

mikael.broman@forasakringskassan.se

Camilla Friberg, Region Norrbotten

076-109 86 29

camilla.friberg@norrbotten.se

Kata Nilsson, Piteå kommun

070-173 59 33

kata.nilsson@pitea.se

Johan Dahlqvist, Älvsbyn kommun

Telefon 

johan.dahlqvist@politik.alvsbyn.se

Johan Lund, Boden kommun

073-369 10 33

johan.f.lund@boden.se

Ersättare

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Luleå kommun

Telefon

bodil.wennerbrandt@lulea.se

Anna Lundberg, Älvsbyn kommun

072-739 20 20

anna.lundberg@alvsbyn.se

Jonny Åström, Piteå kommun

Telefon

johnny.astrom@pitea.se

Johannes Sundelin, Region Norrbotten

076-116 81 62

johannes.sundelin@norrbotten.se

Kathrin Isaksson, Boden kommun

070-173 59 33

kathrin.isaksson@boden.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

070-279 24 00

lotta.qvarnlof@forsakringskassan.se

bottom of page