top of page
Styrelsen.jpg

Samordningförbundets styrelse

Förbundet leds av en styrelse där varje part har en ledamot och en ersättare representerad. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som tillsammans med tjänstemän hos parterna identifierar samverkansbehov och utvecklar processer som styrelsen fattar beslut om.​

Styrelsens uppgifter

  • Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

  • Att stödja samverkan mellan samverkansparterna

  • Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall  användas

  • Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

  • Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Fredrik färg.jpg

Ordförande

Fredrik Hansson

Kontakt styrelsen

Ordinarie ledamöter

Fredrik Hansson, Luleå kommun, ordförande, S

070-236 50 76

fredrik.hansson@lulea.se

Annica Alatalo, Försäkringskassan, vice ordförande 

010-111 83 01, 076-767 80 87

annica.alatalo@forsakringskassan.se

Per-Anders Ruona, Arbetsförmedlingen

010-486 90 86, 070-324 13 13

per-anders.ruona@arbetsformedlingen.se

Bengt Åke Strand, Region Norrbotten

070–591 90 84

bengt-ake.strand@telia.com

Sven Gösta Pettersson, Piteå kommun, S

070-390 19 90

sven-gosta.pettersson@pitea.se

Anna Lundberg, Älvsby kommun, S

070-693 30 02

anna.lundberg@alvsbyn.se

Ann-Christine Rutqvist, Bodens kommun

073-073 35 97

ann-christine.rutqvist@boden.se

Ersättare

Per Tjärdalen, Luleå Kommun, C

070-307 46 10

nortonindex@hotmail.com

Peter Boström, Försäkringskassan

010-111 47 12070-332 64 15

peter.bostrom@forsakringskassan.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Erika Sjöö, Region Norrbotten, SJVP

070-324 40 04

sjoo.erika@gmail.com

Håkan Johansson, Piteå kommun, M

070-647 31 89

hakan.johanasson@reclaimit.com

Agneta Nilsson, Älvsby kommun, C

072-739 20 20

agneta.nilsson@politik.alvsbyn.se

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@arbetsformedlingen.se

Johan Lund, Bodens kommun

073-369 10 33

johan.f.lund@boden.se

bottom of page