top of page

Projekt

Projekt Samverkan för ASF

Projektet Samverkan för ASF i södra Norrbotten 2.0 bygger på en förstudie från 2023. Projektet finansieras av ESF, Region Norrbotten och Samordningsförbundet Södra Norrbotten och kommer pågå under perioden 2024-01-02-2026-06-30. Projektledaren är Therese Ström och Erika Johansson från Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Samverkansparter är Sunderby folkhögskola och Coompanion Norrbotten.

Projektet handlar om att skapa stödstrukturer för arbetsintegrerade sociala företag (ASF), för att de ska kunna fortsätta verka och växa i södra Norrbotten. Trots expansioner och en ny arbetsmarknad inom grön näring finns det grupper av människor som inte tar sig in på arbetsmarknaden. ASF kan spela en stor roll genom att erbjuda arbetsträning och anställning till de människorna. Syftet med projektet är att stärka förutsättningarna för ASF i södra Norrbotten och förbättra samverkan mellan ASF och offentliga aktörer, företagsfrämjande organisationer och privata företag. Projektets mål är att skapa bestående hållbara strukturer internt och externt för samverkan och utveckling av och med ASF.

logga europeiska unionen
logga utveckla norrbotten
bottom of page