top of page
resi-kling-WD2c8RvSKBA-unsplash_edited.jpg

Steget fram

Steget fram

MyKey är ett projekt som pågår under tiden 2021.08.01 – 2023.06.30.

Projektägare är Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun och finansieras av Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Tanken med namnet kommer från det kinesiska språket där ”ki” betyder kraft samt från engelskans nyckel ”key”. Syftet är att signalera en positivism till att våga ta sig ut och utvecklas samt ta ansvar för sin egen situation med målsättning studier, arbete och egen försörjning.

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt andra unga vuxna mellan 16 - 25 år som isolerat sig i hemmet under en längre tid och själva har svårt att bryta sin isolering samt har behov av stöd för att återuppta studier eller hitta vägar framåt mot arbete. Så kallade ”hemmasittare”.​

Syfte

Syftet med projektet är att ge stöd till individer att bryta sin isolering och bana väg till arbetslivsinriktade insatser och därmed närma sig studier, arbete och egen försörjning.​

Mål

Målet är att deltagarna ska bryta sin isolering, få stöd utifrån sin individuella situation och motiveras vidare till studier och arbete. Efter insatsens slut ska individen ha en upprättad planering inför överföring till annan åtgärd som ökar förutsättningarna att närma sig egen försörjning.

Målsättning är även att deltagarna får en ökad livskvalité och självkänsla, får hjälp att bryta negativ livsstil samt utöka sitt kontaktnät både professionellt och privat.

bottom of page