top of page

Stöd till studier och arbete

Stefan Lindgren, Madelene Westbom, Ann-Louise Norén, Tommy Isaxon, Malin Lejon.png

Stefan Lindgren, Madelene Westbom, Ann-Louise Norén, Tommy Isaxon och Malin Lejon leder aktiviteterna och stöder deltagarna till motivation och självförtroende för arbete och studier.

2020-06-24

Motivera och Aktivera (MoA) är ett arbetsmarknadsprojekt som vänder sig till unga mellan 15 och 29 år som inte arbetar eller studerar. Genom projektets arbetsförberedande aktiviteter och coachande samtal får de stöd att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera.

Det är personalen på arbetsmarknadsenheten och två lärare på vuxenutbildningen som arbetar med deltagarna i projektet. En del av verksamheten sker i lokalen Skutan på Tärnstigen. Där träffas de för bland annat frukost och motiverande samtal.


– Deltagarna har ett individuellt schema för sina aktiviteter, berättar Malin Lejon på arbetsmarknadsenheten.
Varje deltagare planerar sitt schema tillsammans med en arbetskonsulent. Aktiviteterna är bland annat nyhetstimme, arbetskunskap, jämställdhet, körkortsteori, konst, musik, promenader, bakning, matlagning och träkunskap.

– Deltagarna behöver ibland stöd med att skapa rutiner för att få en bättre struktur i sin vardag. Vi är lyhörda för deras behov och möter dem där, säger Stefan Lindgren på arbetsmarknadsenheten.

När en deltagare känner sig redo för arbetsträning kan hon eller han börja kombinera det med övriga aktiviteter. Sedan verksamheten startade har några deltagare slutat och i stället påbörjat arbete eller studier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Nyström och Mattias Lindgren är två av deltagarna. De tycker det är jättebra att vara med i MoA. Båda har valt musik som ett av sina ämnen.


– Jag har lärt mig mycket här och det är första gången jag spelar med andra i ett band och inte bara sitter hemma och spelar ensam, säger Mattias.

– Det är samma för mig, säger David, och jag har också fått sitta på Skutan och plugga upp gymnasiebetygen. Det är mycket bättre än att vara hemma och försöka få det gjort.

Läs mer om projektet MoA här

Källa: Älvsbybladet nr 2/2020

Se fler nyheter

Mattias Lindgren och David Nyström

Mattias Lindgren och David Nyström har som en av sina aktiviteter att delta i en musikcirkel två gånger i veckan. Den leds av Janne Martinsson på ABF.

bottom of page