top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

MOA

Motivera och Aktivera - MoA

Pågår under tiden 2019-03-01 – 2022-03-04. Insatsen medfinansieras till viss del av samordningsförbundet. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden, Region Norrbotten och kommunerna.

Projektet bygger på en samverkan mellan projektägaren Piteå kommun, Skellefteå, Älvsbyn och Arvidsjaur Kommun.

Syfte

Syftet är att unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar har närmat sig arbetsmarknaden eller studier. Att genom utvecklat samarbete mellan aktörerna förkorta tiden när de unga inte har någon aktivitet.

Det finns ett behov av utökat samarbete/samverkan mellan försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten. Det handlar om att tydliggöra processen internt gällande målgrupp, förbättra rutiner, klargöra överlämningar, synliggöra resurser som finns att tillgå, utöka användandet och antalet evidensbaserade metoder. Detta görs för att förbättra situationen för målgruppen genom att undvika onödiga kartläggningar, skynda på processen, synliggöra ansvar och skyldigheter.

Totalt antal deltagare i projektet är 120. Ingen uppdelning/kommun.

Mål

  • Målet är att uppnå de önskade resultaten och effekterna i projektet.

  • Att ta tillvara tidigare utvecklade metoder och ta fram nya metoder.

  • Metodutveckling ska ske genom att samarbetat mellan de olika aktörerna förbättras.

bottom of page