top of page

Samverkan mellan psykiatri och socialtjänst stöder individer i Piteå

Maria Lundgren och Sandra Bäckström i TIDSAM.  Foto: Elisabeth Viklund

Maria Lundgren och Sandra Bäckström i TIDSAM.

Foto: Elisabeth Viklund

2020-06-05

I Piteå erbjuds nydiagnostiserade personer med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hjälp att komma ut i arbetslivet eller att studera vidare genom samverkansprojektet TIDSAM.

– Över 70 procent av de som vi aktivt arbetar med är antingen i arbete eller studier, säger Sandra Bäckström, studie- och yrkesvägledare.

I en lokal nära Piteå sjukhus arbetar Maria Lundgren, arbetsterapeut, och Sandra Bäckström, studie- och yrkesvägledare i den tvååriga insatsen TIDSAM som drivs av socialtjänsten i Piteå kommun i samverkan med psykiatrin i region Norrbotten.

– Målet är att stödja personer med psykiatriska diagnoser vidare till arbete eller studier, säger Maria Lundgren.
Individerna kommer direkt från Öppenvårdspsykiatrin, målet är att så snabbt som möjligt erbjuda sysselsättning för att undvika passivitet.

– Det här är människor som annars ofta blir isolerade. Många vuxna bor kvar hemma med sina föräldrar, utan inkomst. Det finns de som aldrig har jobbat eller praktiserat, säger Sandra Bäckström.

Det här är samtidigt en grupp som socialtjänsten inte kunnat erbjuda stöd mot sysselsättning för, berättar Maria Lundgren. År 2017 gjorde socialtjänsten och psykiatrin en gemensam kartläggning där behoven tydliggjordes. Utifrån den bildades TIDSAM som finansieras av samordningsförbundet Södra Norrbotten. TIDSAM startade i maj i fjol och pågår fram till maj 2021.

– Vi hoppas sedan att insatsen blir en del av ordinarie verksamhet, för vi kan redan nu se att det här fungerar för de här individerna, säger Maria Lundgren.

Snabbt

De arbetar enligt metoden IPS (Individual Placement och Support) som är en vidareutveckling av arbetsmetoden Supported Employment.

– Det är en metod som har visat sig vara särskilt lämplig för våra målgrupper, men som vi ser också skulle kunna användas för många fler grupper i samhället, säger Sandra Bäckström.

Öppenvårdspsykiatrin motiverar de som nyligen diagnostiserats med psykos eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till att vara med i TIDSAM.

– Första mötet sker tillsammans med deras behandlare på den psykiatriska rehabiliteringsenheten vid Piteå sjukhus, säger Maria Lundgren.

–Vi följer sedan metodens sex olika steg där vi först tar reda på vad individen själv vill, deras ambitioner. I de fall individen har svårt för att identifiera arbetsområden använder vi oss av en vägledningskortlek som gör det lättare för individen att identifiera vad den vill.

Nära stöd

Nästa steg är att tillsammans med deltagaren besöka företag för att hitta en lämplig plats för arbete eller praktik. IPS-metoden bygger på ett nära stöd och där vi stödjer individen och arbetsgivare innan och under sysselsättning. Vi finns där och stöttar dem hela vägen och vi får hela tiden ”bevis” för att det fungerar, säger Maria Lundgren.

Hon berättar om en individ som levt på bidrag och som inte har haft någon sysselsättning sedan skoltiden. För ett och ett halvt år mådde hen väldigt dåligt och hade låga tankar om sin egen framtid. Idag arbetstränar deltagaren 50 procent och hens framtid ser ljus ut, även då det gäller en framtida lönebidragsanställning. Maria konstaterar att det här ofta är människor som har mycket att ge om de bara får rätt förutsättningar och rätt stöttning.

– Många uppskattar det personliga stödet, och vittnar om att de annars mest känt sig som ett ”pappersark” när de varit i kontakt med olika myndigheter, säger Sandra Bäckström.

Förutom individuella möten varje vecka träffas också hela gruppen varannan vecka kring olika teman och fysisk aktivitet, berättar Maria Lundgren.

– Många tycker att det är skönt att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och peppa varandra, säger Sandra.

Väntelista

Idag finns det 24 aktiva deltagare i projektet och fler står på väntelista för att komma med i insatsen.

Av de 24 aktiva är de allra flesta unga under 40 år men det finns även deltagare som är över 60 år.

Coronapandemin påverkade inledningsvis samverkan med psykiatrin, men idag fungerar det mesta som vanligt.

– Det är en deltagare som permitterades från sitt arbete på grund av pandemin. I övrigt har vi anpassat våra möten och kunnat träffa alla under den här tiden, berättar Sandra.

Läs mer om TIDSAM här

Se fler nyheter

bottom of page