top of page
Le vänner

TILLSAMMANS

TILLSAMMANS

TILLSAMMANS är en coachande, kraftskapande framåtsyftande samverkansinsats, med fokus på progression mot arbete och studier.

TILLSAMMANS erbjuder kvalificerat och professionellt stöd för individer med samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsbehov. I samverkan mellan myndigheter och samhällets övriga aktörer erbjuds deltagarna samlade, strukturerade, lösningsinriktade och individuellt anpassade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Syfte

Utveckla ett långsiktigt strukturerat och hållbart arbetssätt tillsammans med parterna för målgruppen

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år i Piteå kommun. Du har behov av arbetslivsinriktade insatser och samlat stöd från flera myndigheter, för att komma framåt i sin progression mot egen försörjning.

Mål

Det övergripande målet är att deltagare ska göra en stegförflyttning närmare arbete och/eller studier, eller uppnått en arbetsförmåga och därmed kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande.
Alla deltagare ska ha en individuell framåtsyftande handlingsplan under insatstiden Minst 40 % av deltagarna som avslutas, går vidare till studier eller arbete.

bottom of page