top of page
alex-azabache-GnqpSlWOO0A-unsplash_edited_edited.jpg

SAMKRAFT

SAMKRAFT - ett stöd till egen försörjning

SAMKRAFT erbjuder dig motiverande, kravställande och stärkande aktiviteter. Du bidrar med din vilja och ditt mod att jobba för din egen utveckling. Målet är studier eller arbete och ett självförsörjande liv.

 

SAMKRAFT bidrar med stödjande insatser som utgår från dina behov och din delaktighet. Aktiviteterna handlar om att stödja dig mot jobb eller studier, psykisk- och fysisk hälsa, kompetensökning och sociala aktiviteter. Vi fokuserar på vad du som deltagare kommer fram till att du behöver. Vi arbetar utifrån helhetsperspektiv på människan, livet och yrkeslivet. Vi har fokus på vad som skapar och bibehåller den hälsa du behöver för att kunna leva ett självständigt självförsörjande liv.

Syfte

Utifrån forskning och beprövade metoder erbjuder vi gruppaktiviteter och individuellt anpassade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Målgrupp

Personer mellan 16–64 år boende i Luleå kommun. Du har behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och samlat stöd från flera myndigheter för att för att finna, få och behålla egen försörjning.

Mål

  • Fler personer i Luleå blir självförsörjande genom studier och/eller arbete.

  • Fler personer i Luleå får insikt om egna verktyg för att hantera sin livssituation och upplever ökad hälsa och välbefinnande.

Kontaktpersoner

Marie Fredriksson, projektledare

0920-45 48 79, sms 010-150 32 63

marie.fredriksson@amf.lulea.se

Anita Klockare, projektmedarbetare

0920-45 41 12, sms 010-150 32 61

anita.klockare@amf.lulea.se

bottom of page