top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

PLUGG-UT

PLUGG-UT

Uppdraget med att arbeta med alla parter och upprätta en hållbar processkarta med insatser för övergången från gymnasieskola till arbetsliv för ungdomar med funktionshinder slutfördes under våren 2014.


Hösten 2015 gjordes uppföljning utifrån hur upprättade processkartor fungerar. Hösten 2016 gjordes ytterligare en uppföljning av Samordningsförbundet Pyramis därefter avslutar förbundet sina insatser i PLUGG-UT.

Gymnasiesärskolan i Luleå önskar en löpande uppföljning med stöd av samordningsförbundet för att ha möjlighet att utvärdera och ev justera upprättade processer.

bottom of page