Plugg-ut

Uppdraget med att arbeta med alla parter och upprätta en hållbar processkarta med insatser för övergången från gymnasieskola till arbetsliv för ungdomar med funktionshinder slutfördes under våren 2014.


Hösten 2015 gjordes uppföljning utifrån hur upprättade processkartor fungerar. Hösten 2016 gjordes ytterligare en uppföljning av Samordningsförbundet Pyramis därefter avslutar förbundet sina insatser i PLUGG-UT.

Gymnasiesärskolan i Luleå önskar en löpande uppföljning med stöd av samordningsförbundet för att ha möjlighet att utvärdera och ev justera upprättade processer.

Tillsammans gör

vi skillnad

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021