top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

Orangeriet

Orangeriet

Orangeriet erbjuder arbetslivsinriktat rehabiliterande insatser med samordnat stöd. Du bidrar med din vilja och ditt mod att jobba för din egen utveckling.
 

Syfte

Individen ska finnas i ett framåtsyftande sammanhang där den förmåga varje person besitter är viktig och tas tillvara för att så småningom leda till arbete eller studier.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år boende i Boden kommun. Du är i behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och samlat stöd från fler myndigheter för att finna, få och behålla egen försörjning.

Mål

50% av målgruppen närmar sig arbete eller studier.
90% av deltagarna upplever att de fått verktyg att ta sig vidare mot arbete och egen försörjning
90% av deltagarna upplever att deras hälsa förbättrats

Kontaktpersoner

Anna Sandström
070-206 15 81

anna.sandstrom@boden.se

Jenny Ericksson
070-206 18 03

jenny.ericksson@boden.se

bottom of page