top of page
vandring

Ett steg till

Projekt Samsynsgrupp (SAMS - "Ett steg till")

Syfte och mål för insatsen är att skapa enhetliga riktlinjer och ett enhetligt förhållningssätt när det gäller samverkan kring individer som hamnat i rundgång mellan olika system eller ”sitter fast” i ett.  Exempelvis personer utan sjukpenninggrundande inkomst som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Ett förbättrat samarbete ska leda till ett mervärde för individen i form av samordnad rehabilitering.

Mål

Målsättningen är att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning. Övergripande målsättning för verksamheten är att insatserna leder till att individerna går vidare till arbete, utbildning eller rätt insats med rätt ersättning utifrån individens livssituation.

Målgrupp

Individer i åldrarna 18-64 år som har ett stort behov av samordnade rehabiliterande insatser från minst två av de samverkande parterna. Prioriterade ska vara individer med SGI-0.

Kontaktperson

Ann Louise Norén

072-246 12 32

ann-louise.noren@alvsbyn.se

bottom of page