top of page

Samordnade insatser,
vägen mot egen försörjning

Vad gör ett Samordningsförbund?

Vi finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser.​

En kort instruktionsfilm till finansiell samordning (finsam)

Tillsammans gör vi skillnad

bottom of page