Björkskatan.jpg

Samordningsförbundet arbetar för att fler medborgare ska få möjlighet till en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordningsförbundet södra Norrbotten

Vi finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten har en styrelse med representanter från Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

shutterstock_1608585895.jpg

Finsam finansiell samordning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

shutterstock_307924706_edited.jpg

Tillsammans gör vi skillnad

Nyheter

Boel Malmström och Agneta Andersson.jpg

Steget fram i Älvsbyn bäst i Sverige!

2022-09-06

Grattis ”Steget fram” i Älvsbyn! Ni har fått bästa resultaten i Sverige under 2021, avseende vad deltagarna tycker kring kommande planering, efter avslut från insatsen. Hela 93% av de deltagare som avslutats under 2021 från samverkansinsatsen Steget Fram, anser att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter det att de slutar i insatsen,

Bodens kommun ansluter till Samordningsförbundet

2021-06-07

Från och med 1 juni ansluter Bodens kommun till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Sedan tidigare ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Ann-Christine Rutqvist.jpg
20210415_124311_edited_edited_edited.jpg

Samkraft visar vägen under pandemin

2021-04-29

Allt inför projektet var klart. Då kom pandemin. Ann Eriksson och AnnKristin Reinhardt bestämde sig för att köra uppstarten av metodutvecklingsinsatsen Samkraft ändå. – Vi har fått en otrolig respons så här långt, säger AnnKristin.

Johannas resa till ett arbete - 
både utvecklande och utmanande

2021-04-12

Johanna har jobbat för samordningsförbundet i ett och ett halvt år och har bland annat skapat Samordningsförbundet i  Södra Norrbottens nya webbplats. Hon har under sin tid fått ökat självförtroende och nåt målet att jobba 50%.

daniil-lobachev-2Ylh-1YlTWw-unsplash.jpg