shutterstock_1676519668.jpg

Samordningsförbundet arbetar för att fler medborgare ska få möjlighet till en samordnad rehabilitering.
Läs mer

Välkommen till Samordningsförbundet
Södra Norrbotten

Vi finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som samordningsförbundet möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en ”rundgång” mellan olika myndigheter.

I samordningsförbundet Södra Norrbotten ingår förutom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten kommunerna Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn.

Finsam broschyr

Aktuellt och nyheter

Finsam finansiell samordning

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Regioner samverkar och hjälps åt kan man göra mer för människor som är i behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Fyra myndigheter och en budget. Förbundet är en fristående juridisk person som verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210).

En kort introduktion till finansiell samordning (finsam). På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.