Tillsammans gör vi skillnad

Samverkande insatser

Vägen mot egen försörjning

Notera! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Innehåll samt tillgänglighet kan saknas.

Finsam finansiell samordning

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Regioner samverkar och hjälps åt kan man göra mer för människor som är i behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Fyra myndigheter och en budget. Förbundet är en fristående juridisk person som verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). 

I samordningsförbundet Södra Norrbotten ingår förutom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten och kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn.

En kort introduktion till finansiell samordning (finsam). På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.

Nyheter

2020-02-15

Arbetslösheten bland unga i Luleå ökar

Arbetsförmedlingen presenterar ny statistik för januari 2021 som visar att antalet långtidsarbetslösa bland ungdomar i Luleå mellan 18-24 år ökar.

2020-12-03

Vill se bredare IPS-införande

– IPS-metoden har visat sig vara betydligt mer framgångsrik än traditionella rehabiliteringsinsatser, säger projektledaren Dorthe Norman.

2020-08-27

Hemsidan redo för publicering

Samordningsförbundet Södra Norrbotten går ut med pressmeddelandet att Luleå, Piteå och Älsvby kommun nu har en gemensam webbplats.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021