top of page
Björkskatan.jpg

Samordningsförbundet arbetar för att fler medborgare ska få möjlighet till en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Nyheter

Välkommen till ny personal

Samordningsförbundet Södra Norrbotten hälsar Erika Johansson välkommen som ny Samordnare i Luleå. Erika har flera års erfarenhet av samverkansarbete i Luleå och har ett brett kontaktnät. Hon kommer närmast från Arbetsmarknad och Integrationssavdelningen vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun där hon under några år arbetat som matchare och teamledare.

 

- Det känns otroligt spännande och intressant att få axla rollen som samordnare. Det är många olika projekt, insatser och uppdrag som jag kommer involveras i och jag hoppas kunna bidra med utveckling framåt gällande samverkan, kommunikation och även i det operativa arbetet.  

Bild Erika.jpg

Erika Johansson

Bild Erika och Therese.JPG

Erika Therese

Samordningsförbundet Södra Norrbotten hälsar Therese Ström och Erika Johansson välkomna som nya delprojektledare för förstudien Samverkan för ASF i Södra Norrbotten. Therese har flera års erfarenhet av samverkansarbete i Luleå och har ett brett kontaktnät. Hon kommer närmast från Arbetsmarknad och Integrationssavdelningen vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun där hon under några år arbetat som arbetsmarknadskonsult och delprojektledare för införande av nytt verksamhetssystem.

 

- Vi är väldigt glada över våra nya uppdrag, som vi ser som viktiga uppdrag. Vår bakgrund som arbetsmarknadskonsulter i Luleå kommun ger oss en trygg grund att stå på och dra nytta av i det här arbetet. Förstudien Samverkan för ASF i Södra Norrbotten är ännu i sin linda och vi är taggade på utmaningen att försöka bidra och komma en bit framåt vad gäller ASF och stödstrukturer de är i behov av. Det känns också roligt att lära sig mer om Samordningsförbundet och allt det goda arbete som görs inom förbundet.

Publicerad 2023-03-23

shutterstock_307924706_edited.jpg

Tillsammans gör vi skillnad

bottom of page