Tillsammans gör vi skillnad

Samverkande insatser

Vägen mot egen försörjning

Notera! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Innehåll samt tillgänglighet kan saknas.

Nyheter

Finsam finansiell samordning

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Regioner samverkar och hjälps åt kan man göra mer för människor som är i behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Fyra myndigheter och en budget. Förbundet är en fristående juridisk person som verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). 

I samordningsförbundet Södra Norrbotten ingår förutom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten och kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn.

En kort introduktion till finansiell samordning (finsam). På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.

2020-08-27

Hemsidan redo för publicering

Samordningsförbundet Södra Norrbotten går ut med pressmeddelandet att Luleå, Piteå och Älsvby kommun nu har en gemensam webbplats.

2020-06-24

Stöd till arbete och studier i Älvsbyn

Motivera och Aktivera (MoA) är ett arbetsmarknadsprojekt som vänder sig till unga mellan 15 och 29 år som inte arbetar eller studerar.

2020-06-05

Psykiatri och socialtjänst samverkar i Piteå

I Piteå erbjuds nydiagnostiserade personer med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hjälp att komma ut i jobb eller studier.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Snabblänkar

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommuns logotyp
Älvsby kommuns logotyp
Piteå kommuns logotyp
Arbetsförmedlingens logotyp
Försäkringskassan logotyp
Norrbottens läns landsting logotyp

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2020