Projekt Samsynsgrupp (SAMS) -”Ett steg till”

Syfte

Syfte och mål för insatsen är att skapa enhetliga riktlinjer och ett enhetligt förhållningssätt när det gäller samverkan kring individer som hamnat i rundgång mellan olika system eller ”sitter fast” i ett.  Exempelvis personer utan sjukpenninggrundande inkomst som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Ett förbättrat samarbete ska leda till ett mervärde för individen i form av samordnad rehabilitering.

Målgrupp

Individer i åldrarna 18-64 år som har ett stort behov av samordnade rehabiliterande insatser från minst två av de samverkande parterna. Prioriterade ska vara individer med SGI-0.

Mål

Målsättningen är att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning. Övergripande målsättning för verksamheten är att insatserna leder till att individerna går vidare till arbete, utbildning eller rätt insats med rätt ersättning utifrån individens livssituation.

Kontaktperson

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021