Rehabteam 30+

En insats som avslutades 20191201 vars syfte  var att ge stöd till individer med lång väg till arbetsmarknaden och med behov av insatser från minst två av de samverkande parterna. Rehabteam 30+ arbetade med individer som hade lång tid i utanförskap. Rehabteam 30+ var inriktat på gemensam kartläggning, där alla parter deltog, och samverkan utmynnade i en handlingsplan som förankrades hos individen och som alla parter står bakom.

Handlingsplanen implementerades därefter hos den/de parter som bedömdes ha adekvata insatser för att ge individen ”rätt” stöd i förhållande till individens livssituation och behov.  Målet var att gemensamt hitta möjliga vägar för att en deltagare skulle kunna göra stegförflyttningar närmare arbete eller studier, alternativt rätt insats utifrån individens livssituation.

Målgruppen av personer 30-64 år. Insatsen övergick tillsammans med Arena Ungdom from 1 december 2019 till ett partsarbete i nya team för och med målgruppen 16 -64 år.

Tillsammans gör

vi skillnad

Färgglada tatueringar
Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021