top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

Rehabteam 30+

Rehabteam 30+

En insats som avslutades 20191201 vars syfte  var att ge stöd till individer med lång väg till arbetsmarknaden och med behov av insatser från minst två av de samverkande parterna. Rehabteam 30+ arbetade med individer som hade lång tid i utanförskap. Rehabteam 30+ var inriktat på gemensam kartläggning, där alla parter deltog, och samverkan utmynnade i en handlingsplan som förankrades hos individen och som alla parter står bakom.

Handlingsplanen implementerades därefter hos den/de parter som bedömdes ha adekvata insatser för att ge individen ”rätt” stöd i förhållande till individens livssituation och behov.  Målet var att gemensamt hitta möjliga vägar för att en deltagare skulle kunna göra stegförflyttningar närmare arbete eller studier, alternativt rätt insats utifrån individens livssituation.

Målgruppen av personer 30-64 år. Insatsen övergick tillsammans med Arena Ungdom from 1 december 2019 till ett partsarbete i nya team för och med målgruppen 16 -64 år.

bottom of page