top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

Plattform ASF

Plattform för socialt företagande och arbetsintegration 2020-11-01—2021-10-31

Projektet bedrivs med aktiviteter i alla förbundets kommuner och är en förbundsövergripande insats. Projektägare är Samordningsförbundet Södra Norrbotten, samverkanspart är Coompanion Norrbotten Samarbetspartners är Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Finansiärer är Region Norrbotten, Samordningsförbundet och Luleå kommun.

Att aktörer jobbar med arbetsintegration som en del av affärsidén är en viktig funktion på arbetsmarknaden både för individer och samhälle. Det finns många behov hos sociala företag som inte bemöts inom nuvarande stödsystem- företagen har svårt att hitta rätt stöd. Många företag och organisationer har under flera år uttryckt behov av en stödstruktur för sociala företag med arbetsintegrering. Projektet är en förstudie där befintligt stöd ska utvärderas och behovsinventering i sociala företag i kommunerna ska ge underlag för hur en organisering och uppbyggnad av en effektfull stödstruktur skulle kunna byggas upp.

Syfte

 • Skapa ett regionalt resurs- och kompetenscentrum för arbetsintegrering och socialt företagande

 • Skapa en flexibel funktion som stöttar företag med expertkompetens och tillhandahåller tjänster

 • Möjliggöra för individer att hitta sin plats på arbetsmarknaden

 • Förbättra samverkan och kommunikation mellan de organisationer och aktörer som stöttar företagen och därigenom skapa en bred stödstruktur för företagen

Målgrupp

 • Befintliga och framtida sociala företag med arbetsintegration i affärsidén och hemvist i Luleå, Piteå och Älvsbyn

 • Ingående projektparter och andra aktörer som stöttar de sociala företagen eller är berörda av företagens verksamhet

 • Individer som utgör Samordningsförbundets målgrupp

 • Alla som vill ta del av information om projektresultat och arbetsmodeller

Mål

 • Etablering av en dialogyta och möjlighet till kunskapshöjning och kompetensutveckling för projektets ingående parter. 

 • Organisering och test av en stödfunktion för sociala företag med arbetsintegrering som del av affärsidén byggd utifrån företagens behov. 

 • Etablering av de sociala företagen som ett verktyg i Samordningsförbundets verksamhet

Läs förstudierapporten om Plattform ASF här

bottom of page