På rätt väg

Metodutveckling för Försörjningsstöd och Försäkringskassan kring målgruppen sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga utan sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd. Samarbetspartners Regionen och Arbetsförmedlingen.

Insatsen pågick under 2 år, 2017– 2019  där syfte och mål för insatsen var att skapa en gemensam arbetsmetod för att samverka kring målgruppen. Fokus var på att utveckla den och att implementera den i befintlig verksamhet. Kunskapen om varandras arbetssätt, möjligheter och begränsningar skulle öka och därigenom också bidra med bättre förutsättningar för samverkan. Aktuella rehabiliteringsaktörer skulle ha möjlighet att göra rätt från början för att stödja individer att komma närmare arbete och egen försörjning.

Tillsammans gör

vi skillnad

Målet för individerna var att de skulle ha en aktiv planering där de själva var delaktiga. Om behov fanns skulle individen få möjlighet att delta i samordnad rehabilitering via Försäkringskassan och även pröva och utveckla sin arbetsförmåga för att komma närmare arbete och/eller utbildning. Individen skulle få möjlighet till att få rätt insats utifrån behov.  Man skulle  säkerställa att målgruppen nollplacerade får möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering där målet var att komma i arbete eller utbildning.

Läs mera i rapporten här

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021