top of page

Samordningsförbundet har en gemensam webbplats

Individer som behöver extra stöd

2020-08-27

Samordningsförbundet Södra Norrbotten lanserar idag sin gemensamma webbplats www.samordningnorrbotten.se. I förbundet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten,  Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun. Inom kort kommer också Boden kommun att ansluta till förbundet.

På webbplatsen kan man bland annat se alla insatser som Samordningsförbundet Södra Norrbotten medfinansierar, läsa nyheter och hitta information.

- Det blir enklare för till exempel myndigheter att hitta information om insatser och aktiviteter som sker med stöd av förbundet. Det blir också en gemensam yta för alla parter att samordna all information på och då öka samordning och samverkan ytterligare för att vi på ett effektivt sätt ska kunna stötta individerna som finns hos oss, säger Åsa Snårbacka, förbundschef­­ för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Fredrik Hansson är ordförande i Samordningsförbundet Södra Norrbotten och tycker webbplatsen blir ett lyft för hela förbundet.

- Det känns bra att vi har en gemensam plattform att stå på och att alla parter finns representerade på samma ställe, det lyfter upp helhetsperspektivet av vad förbundet arbetar med. Att webbplatsen är framtagen av en webbdesignintresserad person som vi stöttar genom Samordningsförbundet är guldkanten på det hela, den här medarbetaren har gjort ett fantastiskt jobb och visar på en stor talang, säger Fredrik Hansson.

Åsa Snårbacka och Fredrik Hansson

Förbundschef Åsa Snårbacka och ordförande Fredrik Hansson

Kommunerna,  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten samverkar i syfte att göra mer för individer som behöver extra stöd från flera parter samtidigt. Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och står utanför arbetsmarknaden har ofta flera olika samhällskontakter. 

- Samordningsförbundets parter arbetar tillsammans för att minimera risken att individen hamnar mellan stolarna. Det blir som en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan. Samordningsförbundet skapar möjligheter att samordna parternas insatser för att individen ska få det bästa stödet på vägen mot egenförsörjning och ett självständigt liv, säger Åsa Snårbacka.

bottom of page