top of page

Therese Ström och Erika Johansson nya delprojektägare

Bild Erika och Therese.JPG

Erika Johansson och Therese Ström

2023-10-11

Samordningsförbundet Södra Norrbotten hälsar Therese Ström och Erika Johansson välkomna som nya delprojektledare för förstudien Samverkan för ASF i Södra Norrbotten. Therese har flera års erfarenhet av samverkansarbete i Luleå och har ett brett kontaktnät. Hon kommer närmast från Arbetsmarknad och Integrationssavdelningen vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun där hon under några år arbetat som arbetsmarknadskonsult och delprojektledare för införande av nytt verksamhetssystem.

- Vi är väldigt glada över våra nya uppdrag, som vi ser som viktiga uppdrag. Vår bakgrund som arbetsmarknadskonsulter i Luleå kommun ger oss en trygg grund att stå på och dra nytta av i det här arbetet. Förstudien Samverkan för ASF i Södra Norrbotten är ännu i sin linda och vi är taggade på utmaningen att försöka bidra och komma en bit framåt vad gäller ASF och stödstrukturer de är i behov av. Det känns också roligt att lära sig mer om Samordningsförbundet och allt det goda arbete som görs inom förbundet.

Se fler nyheter

bottom of page