top of page

Bodens kommun ansluter till Samordningsförbundet

2021-06-07

Från och med 1 juni ansluter Bodens kommun till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Sedan tidigare ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Ann-Christine Rutqvist.jpg

Ann-Christine Rutqvist, ledamot Boden kommun

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades 2020 genom en sammanslagning av samordningsförbunden i Piteå, Älvsbyn och Luleå. Genom samordningsförbundet samverkar kommunerna och myndigheterna i syfte att göra mer för individer som behöver extra stöd från flera parter samtidigt.

 

− Vår uppgift i Samordningsförbundet är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva eller studera. När nu även Bodens kommun blir medlem så kommer fler norrbottningar att kunna ta del av ett samlat stöd från alla parter för att undvika utanförskap och brist på egenmakt, säger Fredrik Hansson, ordförande för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

 

Nu utökas alltså förbundet med Bodens kommun. Det innebär att styrelsen också utökas med en ordinarie ledamot och en ersättare från Boden.

Fakta:

Från 2004 finns en lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft som kallas Finsam. Lagen möjliggör för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet genom att bilda samordningsförbund. Då kan varje förbund agera utefter lokala förutsättningar i sitt län eller kommun och få ett gemensamt ansvar.

Fredrik färg.jpg

Fredrik Hansson, ordförande

− Vi ser fram emot det här samarbetet och är övertygade om att det ger större kraft till de människor som behöver få komma ut i arbetslivet. Genom att tillvarata resurserna i samhället och samverka med fler kommuner kan vi lära oss av varandra, säger Ann-Christine Rutqvist, ledamot från Bodens kommun.

 

Vi hälsar Bodens kommun varmt välkommen till Samordningsförbundet!

bottom of page