top of page

Samkraft visar vägen under pandemin

nyheter-210429

AnnKristin Reinhardt och Ann Eriksson

2021-04-29

Allt inför projektet var klart. Då kom pandemin. Ann Eriksson och AnnKristin Reinhardt från Samordningsförbundet Södra Norrbotten bestämde sig för att köra uppstarten av metodutvecklingsinsatsen Samkraft ändå.

– Vi har fått en otrolig respons så här långt, deltagarna har utvecklats på ett sätt som vi inte trodde var möjligt, säger AnnKristin Reinhardt

Både Ann Eriksson och AnnKristin Reinhardt har en lång erfarenhet av att arbeta med rehabilitering. De har också egna erfarenheter av ohälsa, något som format dem på många sätt:

– Min egen erfarenhet av att må riktigt dåligt ligger 30 år tillbaka tiden, samtidigt är det en livserfarenhet som har format mig och min syn på rehabilitering, säger AnnKristin Reinhardt.

AnnKristin hade en vision för hur hon ville arbeta, men det var först när hon började dela tankar med Ann Eriksson, som en ny metod växte fram.

– Det började med en viss Coronafrustration i höstas. Jag och AnnKristin, fann varandra i samtal om vad vi tror är viktigt i rehabiliteringen. Vi tog intryck av resultatet från BIP-studien och vi har också använt mycket annat material när vi började sätta samman de metoder vi arbetar med.

Digitala möten

När pandemin gjorde det omöjligt att träffas fysiskt bestämde de sig för att starta i januari ändå.

– Istället för åtta veckors fysiska träffar i grupp, delade vi in deltagarna i mindre grupper som träffas tre gånger veckan under fyra veckors tid. Under tiden har de också individuella uppgifter som de ska lösa själva.

I gruppmötena uppmanas deltagarna att berätta om hur de tänker i olika situationer.

– Vi ställer svåra frågor. Vi vill få tankar och känslor att ”bubbla upp” som de sedan får beskriva för gruppen. Det kan vara frågor som ”hur hanterar du en panikångestattack”. Eller ”hur hittar du stöd för att hantera en situation som du annars tycker är svår att hantera?” Häromdagen hade vi en övning där vi konstaterade att alla har vi våra ryggsäckar, nu är det dags att packa om dem med det som vi vill att de ska innehålla, säger AnnKristin Reinhardt.

– Vi delar med oss av egna erfarenheter och bjuder på oss själva. Det här blir en trygg miljö, alla sätt att vara är okej och normala. Vi vet inte något om deltagarnas historia eller diagnos. Vi fokuserar på det som fungerar bra och hjälper deltagarna att själva hitta verktyg för att hantera sin situation, säger Ann Eriksson.

Goda resultat

Resultatet blev bättre än vad de någonsin vågade tro.

– Vi får hela tiden kvitton på att det händer saker, att det vi pratar om får effekt. En man bröt sin hemmaisolering och tog initiativ till en promenadgrupp, en kvinna övervann sin panikångest, en deltagare ordnade själv en arbetspraktik… listan kan göras lång. Vi märker att de får stöd av varandra och de vågar öppna upp och hitta sätt tillsammans att hantera situationen.

– Samtidigt är det här bara starten. Tanken är att de senare ska slussas vidare till andra aktiviteter som bygger på tankarna i BIP-studien med kombinerade myndighetsgemensamma insatser.

Under pandemin kan vi inte erbjuda praktikplatser, men vi har bjudit in dem till föreläsningar av gästföreläsare, Arbetsförmedlingen har pratat om sommarjobb och en Folkhögskola har beskrivit utbildningar de kan gå, det finns flera friskvårdsaktiviteter som spinning, cirkelträning, personligt hälsosamtal, träningsvideo och yoga. Därutöver erbjuds alla också ett individuellt stöd från de olika myndigheternas handläggare, säger AnnKristin Reinhardt.

– För även om det är svårt att träffas fysiskt, så visar det här att vi ändå kan göra något. Och att något alltid är bättre än ingenting, säger Ann Eriksson.

Läs mer om SAMKRAFT här

Se fler nyheter

bottom of page