Lokala samverkansgrupper

Lokala samverkansgrupper, LOKSAM-grupper, finns i Samordningsförbundets fyra kommuner där alla fyra parterna är representerade.


De lokala samverkansgrupperna har till uppgift att identifiera de samordningsbehov som finns i området samt uppmuntra till samverkan. De ska också vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att samverkan mellan parternas chefer och medarbetare underlättas.

Syfte

Samordninsgförbundets uppgift är att stödja samverkan mellan parterna, finansiera rehabiliteringsinsatser som avses i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), besluta på vilket sätt tillgängliga medel ska användas samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna.

Syftet med finansiell samordning är att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och till största möjliga nytta för den enskilde.

Genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser ska man stärka de som på grund av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga skäl, helt eller delvis, stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Målgrupper

Personer i åldrarna 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa och har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Man kan ha fysiska, psykiska, social och/eller arbetsmarknadsrelaterade svårigheter och behov av insatser från minst två av parterna.

Kontaktuppgifter

Luleå

Malin Lindeholm, Försäkringskassan

010-111 83 16

malin.lindeholm@forsakringskassan.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Ersättare

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@forsakringskassan.se

Marie Öhman, Socialförvaltningen

0920-45 44 62

marie.ohman@soc.lulea.se

Mia Kauppinen, Region Norrbotten

0920-28 27 98, 073-088 14 49

mia.kauppinen@norrbotten.se

Piteå

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Åsa Larsson, Socialförvaltningen, Piteå kommun

0911-69 62 88

asa.larsson@pitea.se

Sara Wiksten, Socialförvaltningen, Piteå kommun

0911-69 62 91

sara.wiksten@pitea.se

Cicilia Johansson, Region Norrbotten

0911-759 09

cicilia.johansson@norrbotten.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Håkan Johansson, Kompetensförsörjning, Piteå kommun

0911-69 69 07, 070-687 29 53

hakan.g.johansson@pitea.se

Älvsbyn

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Gunilla Granström, Region Norrbotten

0929-165 54070-646 86 67

gunilla.granstrom@norrbotten.se

Magnus Norberg, Arbetsmarknadsenheten, Älvsby kommun

0929-173 35

magnus.norberg@edu.alvsbyn.se

Nataliya Nilsson, socialförvaltningen, Älvsby kommun

0929-172 12, 070-206 90 78

nataliya.nilsson@alvsbyn.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Malin Lejon, Älvsby kommun

070-667 24 41

malin.lejon@alvsbyn.se