top of page

Lokala samverkansgrupper

Lokala samverkansgrupper finns i Samordningsförbundets fyra kommuner där alla fyra parterna är representerade.


De lokala samverkansgrupperna har till uppgift att identifiera de samordningsbehov som finns i området samt uppmuntra till samverkan. De ska också vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att samverkan mellan parternas chefer och medarbetare underlättas.

Syfte

Samordninsgförbundets uppgift är att stödja samverkan mellan parterna, finansiera rehabiliteringsinsatser som avses i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), besluta på vilket sätt tillgängliga medel ska användas samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna.

Syftet med finansiell samordning är att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och till största möjliga nytta för den enskilde.

Genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser ska man stärka de som på grund av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga skäl, helt eller delvis, stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Målgrupper

Personer i åldrarna 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa och har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Man kan ha fysiska, psykiska, social och/eller arbetsmarknadsrelaterade svårigheter och behov av insatser från minst två av parterna.

Kontaktuppgifter

Luleå

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Marie Öhman, Socialförvaltningen

0920-45 44 62

marie.ohman@soc.lulea.se

Camilla Brännström, Primärvården, Region Norrbotten
0920-28 47 27

camilla.brannstrom@norrbotten.se

Ersättare

Malin Lindeholm, Försäkringskassan

010-111 83 16

malin.lindeholm@forsakringskassan.se

Piteå

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Anna-Maria Nilsson, Arbetsmarknadsavdelningen

0911-696 852

anna-maria.nilsson@pitea.se

Inger Blomqvist, Socialförvaltningen

0911-69 62 88

inger.blomqvist@pitea.se

Ersättare

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@arbetsformedlingen.se

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.fredriksson@arbetsformedlingen.se

Boden

Älvsbyn

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Marina Holmström, Region Norrbotten
070-646 86 67

marina.holmstrom@norrbotten.se

Tf. Mona Brännmark, Vuxenutbildningen
0929-173 35
mona.brannmark@edu.alvsbyn.se

Nataliya Renlund, STIF, Socialförvaltningen
0929-172 12, 070-206 90 78
nataliya.renlund@alvsbyn.se

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@arbetsformedlingen.se

Helena Hansson, Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen

0921-629 77

helena.m.hansson@boden.se

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@arbetsformedlingen.se

Katarina Enér, Region Norrbotten

0921-660 60
katarina.ener@norrbotten.se

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Christine Damström, Socialförvaltningen

0921-627 29, 070-650 13 70

christine.damstrom@boden.se

Andreas Eklund, Närpsykiatrin Boden, Region Norrbotten

0921-67054

andreas.eklund@norrbotten.se

Ersättare

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@arbetsformedlingen.se

bottom of page