Lokala samverkansgrupper

Lokala samverkansgrupper, LOKSAM-grupper, finns i Samordningsförbundets fyra kommuner där alla fyra parterna är representerade.


De lokala samverkansgrupperna har till uppgift att identifiera de samordningsbehov som finns i området samt uppmuntra till samverkan. De ska också vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att samverkan mellan parternas chefer och medarbetare underlättas.

Syfte

Samordninsgförbundets uppgift är att stödja samverkan mellan parterna, finansiera rehabiliteringsinsatser som avses i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), besluta på vilket sätt tillgängliga medel ska användas samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna.

Syftet med finansiell samordning är att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och till största möjliga nytta för den enskilde.

Genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser ska man stärka de som på grund av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga skäl, helt eller delvis, stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Målgrupper

Personer i åldrarna 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa och har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Man kan ha fysiska, psykiska, social och/eller arbetsmarknadsrelaterade svårigheter och behov av insatser från minst två av parterna.

Kontaktuppgifter

Luleå

Malin Lindeholm, Försäkringskassan

010-111 83 16

malin.lindeholm@forsakringskassan.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Marie Öhman, Socialförvaltningen

0920-45 44 62

marie.ohman@soc.lulea.se

Mia Kauppinen, Region Norrbotten

0920-28 27 98, 073-088 14 49

mia.kauppinen@norrbotten.se

Ersättare

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@arbetsformedlingen.se

Boden

Helena Hansson, Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen

0921-629 77

helena.m.hansson@boden.se

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@arbetsformedlingen.se

Katarina Enér, Region Norrbotten

070-695 58 97
katarina.ener@norrbotten.se

Christina Damström, socialförvaltningen

christine.damstrom@boden.se

Ersättare

Anette Marks, Teamchef
anette.marks@boden.se

Piteå

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Håkan Johansson, Kompetensförsörjning

0911-69 69 07, 070-687 29 53

hakan.g.johansson@pitea.se

Inger Blomqvist, Socialförvaltningen

0911-69 62 88

inger.blomqvist@pitea.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Älvsbyn

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Gunilla Granström, Region Norrbotten

0929-165 54070-646 86 67

gunilla.granstrom@norrbotten.se

Magnus Norberg, Arbetsmarknadsenheten
0929-173 35
magnus.norberg@edu.alvsbyn.se

Nataliya Renlund, socialförvaltningen
0929-172 12, 070-206 90 78
nataliya.renlund@alvsbyn.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se