Lokala samverkansgrupper

Lokala samverkansgrupper, LOKSAM-grupper, finns i Samordningsförbundets tre kommuner där alla fyra parterna är representerade.
De lokala samverkansgrupperna har till uppgift att identifiera de samordningsbehov som finns i området samt uppmuntra till samverkan. De ska också vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att samverkan mellan parternas chefer och medarbetare underlättas.

Tillsammans gör

vi skillnad

Syfte

Samordninsgförbundets uppgift är att stödja samverkan mellan parterna, finansiera rehabiliteringsinsatser som avses i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), besluta på vilket sätt tillgängliga medel ska användas samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna.

Syftet med finansiell samordning är att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och till största möjliga nytta för den enskilde.

Genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser ska man stärka de som på grund av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga skäl, helt eller delvis, stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Målgrupper

Personer i åldrarna 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa och har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Man kan ha fysiska, psykiska, social och/eller arbetsmarknadsrelaterade svårigheter och behov av insatser från minst två av parterna.

Kontaktuppgifter

Luleå

Malin Lindeholm, Försäkringskassan

010-111 83 16

malin.lindeholm@forsakringskassan.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Marie Öhman, Socialförvaltningen

0920-45 44 62

marie.ohman@soc.lulea.se

Ersättare

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen

010-486 95 99

ulrika.i.fredriksson@forsakringskassan.se

Piteå

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Åsa Larsson, Socialförvaltningen, Piteå kommun

0911-69 62 88

asa.larsson@pitea.se

Helene Mikko, Region Norrbotten

0911-769 18

helene.mikko@norrbotten.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Håkan Johansson, Kompetensförsörjning, Piteå kommun

0911-69 69 07, 070-687 29 53

hakan.g.johansson@pitea.se

Älvsbyn

Fredrik Fürstenhoff, Försäkringskassan

010-111 65 20

fredrik.furstenhoff@forsakringskassan.se

Gunilla Granström, Region Norrbotten

0929-165 54070-646 86 67

gunilla.granstrom@norrbotten.se

Magnus Norberg, Arbetsmarknadsenheten, Älvsby kommun

0929-173 35

magnus.norberg@edu.alvsbyn.se

Nataliya Nilsson, socialförvaltningen, Älvsby kommun

0929-172 12, 070-206 90 78

nataliya.nilsson@alvsbyn.se

Marita Lundgren, Arbetsförmedlingen

010-486 34 53

marita.lundgren@arbetsformedlingen.se

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021