shutterstock_1676519668.jpg

Samordningsförbundet arbetar för att fler medborgare ska få möjlighet till en samordnad rehabilitering.
Läs mer

Samordningsförbundet södra Norrbotten

Vi finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser.

I samordningsförbundet Södra Norrbotten ingår förutom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten kommunerna Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn.

123-456-7890

feet-1007711_1920.jpg

Tillsammans gör vi skillnad

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

Investera smart

Här kan du lyfta fram företagsnyheter eller en särskild tjänst du erbjuder. Klicka för att börja redigera och anpassa texten efter dina behov.

Finsam finansiell samordning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Nyheter och aktuellt

Ann-Christine Rutqvist.jpg

Bodens kommun ansluter till Samordningsförbundet

2021-06-07

Från och med 1 juni ansluter Bodens kommun till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Sedan tidigare ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun.