top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

Hikikomori

Hikikomori

En förstudie i form av en kartläggning är genomförd hösten 2020 med stöd av Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå. Syftet är att  skaffa kunskaper om och påbörja ett utvecklingsarbete för förslag till insats för unga med psykisk ohälsa s.k. hemmasittare. Vi hämtar inspiration ifrån Hikikomori modeller och andra insatser i landet för hemmasittare. Samtal mellan parterna inom Luleå kommun startar upp under våren för att utforska möjligheterna till en insats.

bottom of page