Hikikomori

En förstudie i form av en kartläggning är genomförd hösten 2020med stöd av Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå. Syftet är att  skaffa kunskaper om och påbörja ett utvecklingsarbete för förslag till insats för unga med psykisk ohälsa s.k. hemmasittare. Vi hämtar inspiration ifrån Hikikomori modeller och andra insatser i landet för hemmasittare. Samtal mellan parterna inom Luleå kommun startar upp under våren för att utforska möjligheterna till en insats.

Tillsammans gör

vi skillnad

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021