Hikikomori

Förbundet ska under året skaffa kunskaper om och påbörja ett utvecklingsarbete för förslag till insats för unga med psykisk ohälsa s.k. hemmasittare, med inspiration ifrån Hikikomori modellen i Umeå kommun men även andra samordningsförbund och kommuner.

Tillsammans gör

vi skillnad

Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Snabblänkar

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommuns logotyp
Älvsby kommuns logotyp
Piteå kommuns logotyp
Arbetsförmedlingens logotyp
Försäkringskassan logotyp
Norrbottens läns landsting logotyp

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2020