top of page

Projekt Arenan

Projekt Arenan är ett tvåårigt kommunalt projekt, och projektägare är Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen, Luleå kommun. Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten/Närpsykiatrin. Projektet samfinansieras av Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Projektet har beviljats sociala investeringsmedel av Luleå kommun. 

Målgrupp

Målgruppen för alla samverkansinsatser i plattform Arenan är personer 16–64 år och stödet ska utgå från individens behov med fokus på progression, egen försörjning men även kompetensförsörjning i kommunen. Prioriterade i insatserna är personer som uppbär försörjningsstöd samt barnfamiljer.

Syfte

  • Att utveckla och implementera integrerad samverkan genom plattform Arenan, vilket är ett myndighets- och kommunövergripande, långsiktigt, strukturerat och effektivt arbetssätt för att stödja arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden, på deras väg mot egen försörjning.

  • Att fler individer att komma ut i egen försörjning, bryta utanförskap, öka folkhälsan och samtidigt vara en del i lösningen avseende kompetensförsörjningen.

Mål

  • Samverkande parter genomför gemensamma insatser för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar.

  • Parterna fortsätter att utveckla det gemensamma samverkansarbetet på ett myndighets- och kommunövergripande, långsiktigt, strukturerat, effektivt och lösningsfokuserat sätt.

  • En gemensam väg in för intresserade deltagare till alla insatser inom plattform Arenan ska skapas, liksom gemensamma kommunikationsmöjligheter och förhållningssätt

  • Minst 500 personer ska ta del av olika insatser som ryms inom plattform Arenan, under projekttiden.

  • Minst 40% av deltagarna som avslutas från insatser inom plattform Arenan ska gå vidare till arbete eller utbildning.

  • Utbetalningen av försörjningsstöd för arbetssökande i Luleå ska minska, genom att fler individer når egen försörjning.

Kontaktperson
Carina Ståhl, processledare

072-709 41 64

carina.stahl@amf.lulea.se

bottom of page