Projekt Arenan

Ett arbete är inlett för att utveckla en mera integrerad samverkan mellan samordninsgförbundets parter i Luleå där parternas insatser kan samlas under ett paraply. Projekt Arenan syftar till att utveckla ett nytt arbetssätt där samverkan integreras i det ordinarie  arbetet med den målgrupp som parterna har enats om är i behov av stöd

 

En samverkansplattform, Arenan ska vara en stadigvarande verksamhet, som drivs av myndigheterna gemensamt och som kan anpassa sig till rådande behov hos deltagarna och samhällets krav.

Samverkansteam i Arenan

Arenan består idag av två samverkansteam som arbetar aktivt med samverkan och samordning med och kring deltagarna för att säkerställa att de får det stöd de är i behov av för att kunna närma sig arbete eller studier.

Team Växa och Team Arbetsträning

Projekt Lots

Projekt Lots syftar till att pröva en ny typ av personligt stöd i rehabiliteringsprocesser, individuellt och i grupp

i Luleå kommun.

hiker-1607078.jpg
Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Snabblänkar

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades
1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun.  
Läs mer 

Förbundschef

Åsa Snårbacka

070-366 55 81

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Luleå kommun logga
Älvsby kommun logga
Piteå kommun logga
Arbetdförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Norrbotten logga

© Copyright Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021