top of page

Arena ungdom

Arena ungdom

Målet med insatsen var minst 50 % av avslutade ungdomar skulle gå till arbete eller utbildning. Resultaten i insatsen var mycket goda. Målet nåddes under flertalet år ibland med råge.  Arean ungdom tog emot mellan 40-50 ungdomar per år och maximalt 85 individer skulle vara inskrivna samtidigt.

Alla parter finansierade en personalbemanning på 75 % tjänst från Arbetsförmedlingen och Luleå kommuns socialförvaltning och Arbetsmarknadsavdelning. Från Region Norrbotten finansierades en bemanning på 50 % tjänst – med inriktning psykiatri. Försäkringskassan bistod med resurser beroende på behov och antalet ärenden från dem.

Verksamheten var samlokaliserad i Arbetsmarknadsavdelningens lokaler.

Insatsen övergick tillsammans med Rehabteam 30+ from 1 december 2019 till ett partsarbete i nya team för och med  hela målgruppen 16 -64 år.

Syftet med insatsen var att samordna insatser så att individen som var föremål för samordning skulle undvika att hamna i rundgång mellan parterna samt att genom gemensamma insatser stärka individer som på grund av olika orsaker stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Målgruppen var arbetslösa i åldern 16 – 29 år men med fokus på gruppen 16 – 24 år. Deltagandet i Arena Ungdom var begränsat till 18 månader. Vid särskilda skäl, kunde förlängning ske om 6 månader efter beslut av verksamhetsledaren.

Målsättningen var att individen skulle öka sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning.

Insatsen skulle leda till att individerna går vidare till: Arbete, utbildning, rätt insats utifrån sin livssituation.

bottom of page